مرگ در سینما

یکی از شاخه های بی قانونی که سال های اخیر در سینما بیشتر به چشم می خورد شروع تولید یک فیلم قبل از اعلام شورای پروانه ساخت است - به گزارش در آن قطعا باید اجرا شود، زیرا زبان هنر همانقدر که لطیف و خوب است گزنده و مخرب نیز خواهد بود و اشتباه گرفتن از آن بیش از دیگر فعالیت ها نمایان می شود. یکی از شاخه های بی قانونی که سال های اخیر در سینما بیشتر به چشم می خورد شروع تولید یک فیلم قبل از اعلام شورای پروانه ساخت است، ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی