مرگ بازیگران جوان سینما

به نظر خیلی از افراد کیفیت مهم تر از کمیت است و بازیگران جوانمرگ سینما با همان اندک آثارشان کار خود را به سرانجام رساندند و جاودانه شدند. - "، شاید خیلی ها بگویند کیفیت مهمتر از کمیت است و بازیگران جوانمرگ سینما با همان اندک آثارشان، کار خود را به سرانجام رساندند و جاودانه شدند! اما هرچقدر هم که این حرف را باور داشته باشیم، باز حسرت دیدن کاراکترهایی که این ستاره ها توانایی جانبخشی به آن ها را روی پرده ...
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی