مرکز گسترش و پدیده مدرن

مرکز گسترش سینمای تجربی و نیمه حرفه ای که آماتوری هم خوانده می شد در سال 1363 و در دوره اختصاص یارانه در وزارت ارشاد تأسیس شد و در 1373 به مرکز گسترش سینمای نیمه مستند و تجربی تغییر نام داد.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی