مرکز فرهنگی-سینمایی دزفول موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو

سینمایی دزفول موزه هنرهای مدرن سانفرانسیسکو مرکز فرهنگی-سینمایی دزفول:این مرکز در سال 1366 توسط مهندس فرهاد احمدی برای شهر دزفول طراحی گردیدواجرای آن که از سال 1367 آغازشد 5سال به طول انجامید . – تحلیل ارتعاشات آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله ی نیترید بور بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده 1 دقیقه ago برنامه تحت اکسل رسم مقطع عرضی و محاسبه حجم حفاری …
منبع خبر: نیک پروژه
دسته بندی خبر: سیاسی