مرکز تخصصی تئاتر کودک در شهر مشهد گشایش یافت

سینماپرس: هنر نمایش کودک و نوجوان در شهر مقدس مشهد با راه‌اندازی نخستین مرکز تئاتر تخصصی کانون پرورش فکری رونق خواهد گرفت.