مروری بر سنگ تمام کارگردانان نامی سینما در جشنواره فجر امسال

رفته رفته با دور شدن از زمان هشت سال دفاع مقدس و کمرنگ شدن حضور فیلم های انقلابی در عرصه سینما تا حدی شاهد تغییر ارزش های جامعه نیز بودیم که خوشبختانه در سال جاری ساخت فیلم های ارزشی و مرتبط با دفاع مقدس و مدافعین حرم جانی تازه گرفت.