مرد وحشی دختر 18 ساله را وقتی آخر شب از سینما خارج شد، به خلوتگاه شیطانی بردد و ..! + عکس

حوادث رکنا: مردی که دختر 18 ساله ای را از مقابل کلیسا ربوده و پس از تجاوز، قربانی اش را به قتل رسانده بود به حبس ابد محکوم شد.