مردی که آن جا نبود!

شهروند| خبر حیرت انگیزی بود درگیری فیزیکی دو تهیه کننده کهنه کار سینمای ایران که از فرط باورنکردنی بودن، شایعه به نظر می رسید. درواقع وقتی شنیده ها و گفته های در گوشی حکایت از درگیری غلامرضا موسوی و امیرحسین شریفی در جلسه شورای عالی تهیه کنندگان کردند، به نظر می رسید جریان یک کلاغ چهل کلاغ شده و این که دو تهیه کننده ریش سفید به هم پریده و همدیگر را کتک زده باشند، شایعه است. اما زمانی که امیرحسین شریفی، عضو انجمن تهیه کنندگان مستقل در پاسخ به این شایعه گفت که درگیری فیزیکی خود با غلامرضا موسوی را تأیید یا تکذیب نمی کند و در ادامه به تندی از موسوی انتقاد کرد و گفت که او از پست های صنفی خود سوء استفاده شخصی می کند، مشخص شد که خود غلط بود آن چه می پنداشتیم!می گویند ماجرا از آن جا شروع شد که در جلسه شورای عالی تهیه کنندگان در ساختمان شماره 2 خانه سینما در خیابان وصال، امیرحسین شریفی با غلامرضا موسوی، دبیر سابق این شورا درگیری لفظی و فیزیکی پیدا کرده است. به گزارش آی سینما شریفی در این مورد گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای انجمن تهیه کنندگان مستقل سال هاست که جلوی آقای غلامرضا موسوی …