مردم همچنان سینمای کمدی را ترجیح می دهند

ما بازیگران بسیار بزرگی را داریم که سالها تئاتر کار کرده اند و تعلیم داده اند اما این روزها در خانه هستند. این نیروی ویژه و بزرگی است که کاملاً در حال نابودی است و اگر بها ندهیم هیچ از آن باقی نخواهد ماند. – بازیگر فیلم “نهنگ عنبر 2” گفت: ما بازیگران بسیار بزرگی را داریم که سالها تئاتر کار کرده اند و تعلیم داده اند اما این روزها در خانه هستند. این نیروی ویژه و بزرگی است که کاملاً در حال نابودی است و اگر بها …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: فرهنگی