مردم به طنز بی خردانه نمی خندند!

در سطح سینما و هنر جهانی به کاربلد ها بیشتر بها می دهند، اما اینجا همه در طنز می گویند ما "می توانیم"؛ ولی چیزی جز کلیشه و رفتار های دون شأن انسانی و خانوادگی نمی بینیم. در واقع طنز امروز هیچ آموزه ای برای مخاطب ندارد. خندوانه ، عبدی شو یا مسابقه خنداننده شو جزو برنامه های ترکیبی با حال و هوای طنز است که لحظاتی مفرح برای مردم فراهم می کند. اما رویکرد امروز طنز های ما با پرداخت های کلیشه ای رو به افول و به ...
منبع خبر: ملیت
دسته بندی خبر: فرهنگی