مردانی با سخنان جنجالی!

هستند چهره هایی که مرزهای فرهنگی، سیاست، اقتصاد، ورزش، سینما و مذهب و... را با سخنان و نظرات جنجالی خود جابه جا می کنند و در بسیاری مواقع عرصه عمومی را با حیرت مواجه می کنند. - علی اکبر رائفی پور سخنران و منتقد محافظه کار است. او به خاطر نظریه پردازی درباره تئوری های توطئه شهرت دارد و سخنرانی هایی در نقد علوم اجتماعی و نظراتی راجع به نقش تشکیلات فراماسونری در اداره امور جهان دارد. رائفی پور تاکنون در زمینه ...
منبع خبر: تجارت آنلاین
دسته بندی خبر: ورزشی