مراسم معارفه مدیر جدید مرکز مستند سوره حوزه هنری رسماً برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه مدیران پیشین و جدید مرکز مستند سوره سازمان سینمایی حوزه هنری برگزار شد. رییس سازمان سینمایی حوزه هنری در این مراسم گفت: - حوزه هنری مانند یک باغ و فضایی مناسب است که افراد مستعد بتوانند در آن فعالیت و رشد کنند.به گزارش آریا: مراسم تودیع مدیر پیشین (محسن یزدی) و معارفه مدیر جدید (یاسر فریادرس) مرکز مستند سوره با حضور محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری، مدیران سینمایی و جمعی از ...
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی