مذاکره کانون پرورش فکری با نمایندگان جشنواره‌ها در بازار فیلم فجر

سینماپرس: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای فروش آثار سینمایی‌اش در بازار جشنواره جهانی فیلم فجر، مذاکره‌هایی را با نمایندگان جشنواره‌های خارجی انجام داد.