مدیر کل تربیت بدنی از تأمین اعتبار مدارس مناطق محروم گفت / مدیر استان محروم: امکانات ورزشی استان سیستان با حد مطلوب فاصله دارد

سینماپرس: مدیر کل دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی و مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در برنامه «پرانتز باز» درباره تامین اعتبار مدارس مناطق محروم نظرات متفاوتی ارائه دادند.