«مدیر کانون تئاتر دانشگاهی» منصوب شد

سینماپرس: طی حکمی از طرف شهرام کرمی، «میلاد نیک آبادی» به عنوان مدیر کانون تئاتر دانشگاهی اداره کل هنرهای نمایشی منصوب شد.