مدیر وزارت آموزش و پرورش‌ چگونه در تئاتر تخلف می‌کند

سینماپرس: یک کارگردان تئاتر برای جلب‌توجه مخاطبانش از روش‌های نخ‌نمایی استفاده می‌کند که با رویه شغلی این مدیر فرهنگی نیز در تنافر است.