مدیر سینما آزادی: اقشار محروم در سینما آزادی به تماشای فیلم ها می نشینند

سینما آزادی در طی یک اقدام پسنیده قرار است بخشی از مردم تهران را که به دلیل مشکلات مالی امکان حضور در سینما و تماشای فیلم ندارند با همکاری خیریه ها به سینما آورد. – سجاد نوروزی رییس سینما آزادی در گفتگویی گفت: این ایده معطوف به سوق دادن پردیس سینما آزادی به سمت فعالیت های فرهنگی است. از اهداف اولیه ما در ابتدای مسئولیت این بود که کارکرد پردیس سینما آزادی در کنار فعالیت های اصلی خودش کارکرد فرهنگی، اجتماعی …
منبع خبر: مستقل آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی