مدیر سازمان سینمایی باید سینما را بشناسد

تهیه کننده پیشکسوت سینما با بیان اینکه هم دولت و هم عوامل، علت بد شدن وضعیت سینما هستند، گفت: مدیر سازمان سینمایی باید سینما را بشناسد.این تهیه کننده سینما ادامه داد: - عمده قضیه خود ما هستیم که با هم سازگاری نداریم و این زیاده خواهی و این منیّت و پرتوقع بودن نسبت به همدیگر و از همه مهم تر یکپارچه نبودن مان باعث شده که آنها هم سوءاستفاده کنند. در هیچ کجای دنیا وزارت فرهنگ و هنر که در ایران (وزارت ارشاد) است ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی