مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی فجر حکم گرفت

سینماپرس: با حکم مدیر اجرایی سی و چهارمین جشنواره موسیقی فجر، «امیر بهاری» به عنوان مدیر روابط عمومی این دوره از جشنواره منصوب شد.