مدیر جدید سینمای مستند ؛ نسل قدیم یا نسل جدید؟

صداوسیما برای جایگزینی بازنشسته ها، تمام توان مدیریتی و اجرایی خود را فراخوانده است و مأموریت مدیران صداوسیما که در سایر دستگاه ها مشغول هستند، – تمدید نشده است. به گزارش تیتر برتر ؛ کاوه معین فر – از هفدهم شهریور 1392 که حجت الله ایوبی، رییس وقت سازمان سینمایی، سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد را به مدیرعاملی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی منصوب کرد، بیش از پنج سال می گذرد. حال پس از اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان،
منبع خبر: تیتر برتر
دسته بندی خبر: سیاسی