مدیر جدید روابط عمومی معاونت سیما حکم گرفت

سینماپرس: حسین رنجبران مدیرکل روابط عمومی سازمان صداوسیما در حکمی حمید خواجه نژاد را به سمت مدیر روابط عمومی معاونت سیما منصوب کرد.