مدیر جدید آموزش معاونت برون مرزی رسانه ملی منصوب شد

سینماپرس: با حکم رییس مرکز سرمایه انسانی صداوسیما، «علی ارسلانی» به سمت مدیر آموزش معاونت برون مرزی منصوب شد.