مدیر اجرایی و مسئولان کمیته های جشنواره قصه گویی معرفی شدند

سینماپرس: رئیس بیست ویکمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون پرورش فکری در احکام جداگانه ای مسئولان کمیته های این رویداد را معرفی کرد.