مدیر اجرایی جشنواره‌ فیلم کوتاه «موج کیش» مشخص شد

سینماپرس: مجیدرضا مصطفوی به عنوان مدیر اجرایی سومین جشنواره‌ سراسری فیلم کوتاه «موج کیش» منصوب شد.