مدیری طاقت نیاورد/ «رشیدپور» مجری برنامه «هفت» شد

پس از اینکه «مهران مدیری» از اجرای برنامه «هفت» کنار کشید، «رضا رشیدپور» اجرای این برنامه سینمایی را برعهده گرفت.