مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی: برای حل مشکل اکران، باید نهضت سالن سازی در سینما تقویت شود

مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی معتقد است، برای حل مشکل اکران، باید نهضت سالن سازی در سینما تقویت شود، اگر سالانه 100 تا 120 فیلم تولید می شود، - سهم فیلم ها از اکران هر سال کمتر از 60 اثر است. به گزارش روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا تابش مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ اظهار کرد: مهمترین چالش تامین سرمایه در کشور ما این است که صاحبان آثار سینمایی اگر نتوانند از نهادها و بنیادهایی ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی