مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی معرفی شدند

با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی