مدیران کل معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی حکم گرفتند

با تغییر ساختار معاونت ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی، طی احکامی از سوی رییس سازمان سینمایی مدیران کل این معاونت معرفی شدند. –
منبع خبر: میزان
دسته بندی خبر: فرهنگی