مدیران نابلد و سیاسی کار دلیل اصلی لابی گری در سینمای کشور/ وقتی شایسته سالاری در سینما معنایی ندارد!

سینماپرس: تعدادی از اهالی سینمای کشور با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی باندبازی و لابی گری در سینمای ایران مدیران سینمایی و مسئولان دولتی را مقصر اصلی این قبیل اتفاقات برشمردند و ضمن تأکید بر آنکه شایسته سالاری در سینمای کشور ما هیچ معنایی ندارند خاطرنشان کردند مدیران نابلد و سیاسی کار دلیل اصلی لابی گری در سینمای کشور هستند.