مدیرانِ تمام تلویزیونی و دشمنی با نمایش خانگی

آیا سیما دشمن شبکه نمایش خانگی است؟ نگاهی به واکنش های مدیران تلویزیون و حملات شان به تولیدات این شبکه، چنین می نماید. – سه فعال حوزه شبکه نمایش خانگی اعتقاد دارند پتانسیل شبکه نمایش خانگی می تواند ظرفیتی بزرگ پیش روی تلویزیون باشد. آنها از دوگانه جنگ های حیدری-نعمتی در معاونت های سینمایی و سیمای ملی در طول این 40 سال گفتند و جالب تر اینکه همه مدیرانی که در راس این جنگ ها بودند، خود از تلویزیون وارد چنین عرصه …
منبع خبر: اندیشه ها
دسته بندی خبر: فرهنگی