مدرسه ملی سینما کارگاه تخصصی جلوه های ویژه بصری برگزار می کند

مدرسه ملی سینما با همکاری انجمن جلوه های بصری سینمای ایران، کارگاه تخصصی جلوه های ویژه بصری برگزار می کند.

به گزارش امتداد نیوز ، مدرسه ملی سینمای ایران به منظور آشنایی فیلمسازان جوان ایرانی با الگوهای نوین تولید و شناخت ظرفیت ها و جایگاه جلوه های بصری در سینمای ایران و جهان، کارگاه تخصصی یک روزه با عنوان «شیوه های نوین تولید با نگاهی به جلوه های بصری» را برگزار می کند .
این کارگاه با همکاری معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و انجمن جلوه های بصری سینمای ایران، در روز ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ در خانه سینما، در ۲ بخش برگزار می شود .
تبیین نقش و جایگاه سینمای دیجیتال در مناسبات تولید، توزیع و نمایش و مشکلات تطبیق آن در سینمای ایران در بخش نخست و آشنایی عینی شرکت کنندگان با جایگاه، تجربیات و چشم اندازهای جلوه های بصری در سینمای ایران در بخش دوم، رئوس سخنرانی ها و مفاهیم آموزشی این کارگاه بوده که منوچهر شاهسواری، تورج منصوری، امیررضا معتمدی، فرید ناظر فصیحی و سینا قویدل از سخنرانان آن هستند .