مدال های قهرمانی در حوض نقاشی زوج معلول

انگارکه فیلم نامه حوض نقاشی برایمان جان گرفته باشد.وقتی نرگس و مصطفی را درخانه شان ملاقات می کنیم. زوج توان یابی که دردنیای واقعی بازی می کنند زندگی شان را ؛ - انگارکه فیلم نامه حوض نقاشی برایمان جان گرفته باشد.وقتی نرگس و مصطفی را درخانه شان ملاقات می کنیم. زوج توان یابی که دردنیای واقعی بازی می کنند زندگی شان را ؛ نه پرده سینما. آن ها مدال آوران ورزش کم توانان ذهنی هستند. زوجی قهرمان درحوض نقاشی زندگی ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی