مخالفت ال جکسون با پیشنهاد ترامپ

سینماپرس: ساموئل ال جکسون، تهیه کننده و بازیگر سرشناس امریکایی مخالفت خود با طرح ترامپ مبنی بر مسلح کردن معلمان در برابر دانش آموزان را اعلام کرد.