محورها و جزییات پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» تشریح شد

سینماپرس: نشست خبری پنجمین جشنواره «هنر مقاومت» امروز اول مرداد ماه با حضور مسعود نجابتی، سید مسعود شجاعی طباطبایی و دبیران بخش‌های مختلف در مجتمع فرهنگی هنری اُسوه برگزار شد.