محمود گبرلو، منتقد سینما: سیاست مداران و مسئولین سینما را جدی بگیرند

محمود گبرلو منتقد سینما جایگاه سینمای مقاومت را منوط به وجود اصل مقاومت دانشت و گفت: تا وقتی مقاومت باشد سینمای مقاومت و هر آن چه مرتبط با مقاومت است می تواند حضور داشته باشد و جدی گرفته شود. - به گزارش ستاد خبری پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت، گبرلو افزود: ما کشوری آرمان خواه و در حوزه مقاومت عدالت خواه و طرفدار مظلوم و مخالف ستم هستیم، بنابراین در این حوزه نیز فعالیت می کنیم و جدی هستیم. هم چنان مردم فرزندان ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی