«محمد شکیبانیا» معاون مستند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی شد

سینماپرس: طی حکمی از سوی محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، محمد شکیبانیا به‌عنوان «معاون مستند» این مرکز منصوب شد.