محمدصادق دهنادی: مهمترین شرط موفقیت آثار دینی وفاداری آنها به تاریخ است / سینمای دینی جای تجربه اندوزی نیست

آثاری در سینمای دینی نام و یادشان ماندگار خواهد شد که روایتی که از تاریخ ارائه می دهند، متکی به واقعیت باشد. - محمدصادق دهنادی کارشناس رسانه در گفت و گو با خبرنگار ایکنا "با بیان این که سینمای ایران در حوزه موضوعات دینی می تواند با سینمای جهان رقابت کند، اظهار کرد: برای این که ارزیابی کنیم آیا سینمایی ایران در عرصه فیلم های دینی توان رقابت با فیلم های روز دنیا را دارد ابتدا باید دو شرط را بررسی کنیم. این ...
منبع خبر: ایکنا
دسته بندی خبر: فرهنگی