محمدزاده مقلد بهروز وثوقی است نه جایگزینش

چند سال پیش هم این اتفاق در گنگ های انتخاب بازیگر رخ داده بود که یک عده مشخص در ساختمان های آتی ساز نشسته بودند برای سینمای ایران تعیین تکلیف می کردند. حالا به قول شما این سرمایه گذاران آمدند و شکل جدیدی از صاحب آدم ها شدن را در پیش گرفتند که آخرش را خدا می داند. نوید محمدزاده می تواند یک مقلد خوب برای بهروز وثوقی باشد اما جایگزین هرگز! نوید بازیگر باهوشی است و استعدادهایی درون خودش دارد ولی آن قدر آن استعدادها ...
منبع خبر: آمد خبر
دسته بندی خبر: فرهنگی