محمدرضا گلزار و کریمی در تیم پاس تهران! +عکس

محمدرضا گلزار و کریمی در تیم پاس تهران | محمدرضا گلزار سوپراستار سینمای ایران در سن 9 سالگی در کنار فیروز کریمی، سال 65 شمسی. محمدرضا گلزار و کریمی در. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: ورزشی