محمدرضا فروتن مدیر بخش سینمای جشنواره «سلامت» شد

سینماپرس: طی حکمی از سوی محمد کیاسالار دبیر جشنواره، محمدرضا فروتن به عنوان مدیر بخش سینمای سومین جشنواره فیلم «سلامت» انتخاب شد.