محمدرضا اسدزاده رییس شورای عالی ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران شد

سینماپرس: با حکم وزیر ارشاد، محمدرضا اسدزاده، نویسنده کتاب حاشیه ساز «منِ این نسل» به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر و رییس شورای عالی ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان منصوب شد.