محسن تنابنده ستاره سینما نیست/فردوسی پور عوام فریب است

اینکه یکی در تلویزیون فعالیت دارد و ادای اپوزیسیون درمی آورد، یک عوام فریبی خاص و نوعی پوپولیسم است. کوثری از برخورد تبعیض آمیز تلویزیون در پخش آگهی فیلم فراری گلایه کرد. -
منبع خبر: دوستان
دسته بندی خبر: فرهنگی