محسن امیریوسفی رییس کانون کارگردانان شد

سینماپرس: نخستین جلسه دوره چهاردهم شورای مرکزی کانون کارگردانان سینمای ایران ظهر امروز ۷ اسفند ماه با انتخابات اعضا برگزار شد.