محسن افشانی، از بازیگری تا حاشیه سازی برای شهرت و زندان اوین!

خبر کوتاه بود اما نه غیرقابل باور: محسن افشانی، بازیگر سینما روانه زندان شد. او برای ساخت یک دابسمش که حاوی خشونت بود احضار، بازداشت و روانه زندان شده است – محسن افشانی، از بازیگری تا حاشیه سازی برای شهرت و زندان اوین! خبر کوتاه بود اما نه غیرقابل باور: محسن افشانی، بازیگر سینما روانه زندان شد. او برای ساخت یک دابسمش که حاوی خشونت بود احضار، بازداشت و روانه زندان شده است خبر کوتاه بود اما نه غیرقابل باور: …
منبع خبر: تجارت آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی