محسنی نسب: سینمای ایران نیاز به حضور مدیری ضدمافیا و با دغدغه برای رشد آن دارد/ دست های مدیران در سایه که باعث ایجاد بحران در سینما شده اند باید قطع شود

سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینما در رابطه با انتظارات سینماگران از مدیریت سینمای کشور گفت: سینمای ایران نیاز به حضور مدیری ضدمافیا و با دغدغه برای رشد سینمای کشور دارد؛ ما امروزه از مشکلات بسیار کلیدی و اساسی در سینمای کشور رنج می بریم که سرچشمه اصلی مشکلات مسأله اکران فیلم ها است.