محسنی نسب: خانه سینما از مسیر خود منحرف شده اند/ خانه سینما کار صنفی و تأمین معیشت سینماگران را با پز روشنفکری و فعالیت های سیاسی اشتباه گرفته اند!

سینماپرس: محسن محسنی نسب عضو کانون کارگردانان در رابطه با عملکرد غیرصنفی خانه سینما و نقش منفعل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره این نهاد در راستای احقاق حقوق سینماگران گفت: بنده به عنوان یکی از اعضای قدیمی کانون کارگردانان سینما همه تلاش خود را به کار بستم تا این نهاد صنفی به درد یکایک اهالی سینما بخورد اما متأسفانه هرچه ما تلاش کردیم به دلایل متعدد نتیجه معکوس دیدیم!