محسنی نسب: بودجه سینما تنها باید به فیلم هایی که در جهت رشد منافع ملی فعالیت می کنند اختصاص یابد

سینماپرس: محسن محسنی نسب کارگردان سینما گفت: بزرگترین اشکال ما در سینما این است که به هر شخصی به عنوان تهیه کننده و کارگردان اجازه کار و فعالیت می دهیم، بنده معتقدم پروانه ساخت فیلم ها تنها باید بر اساس سوابق تهیه کنندگان و کارگردانان صادر شود، کسانی که پیش از این فعالیت های فرهنگی داشته اند، مورد اعتماد نظام هستند و آثار ارزشی تولید کرده اند، همچنین بودجه سینما تنها باید به فیلم هایی که در جهت رشد منافع ملی فعالیت می کنند اختصاص یابد؛ تنها با انجام این کارها است که ما می توانیم از حقوق فرهنگی ملت شریف ایران صیانت کنیم.