محرومیت و حق شکایت؛ مصوبات شورای صنفی نمایش

سخنگوی شورای صنفی نمایش از محرومیت یک دفتر پخش سینمایی برای ارائه قرارداد و نیز تعیین تکلیف اکران دو فیلم «من یک ایرانی ام» و «آن سوی ابرها» خبر داد.