محرومیت تهیه کننده «احضار» از تولید هر گونه اثری در شبکه خانگی

سینماپرس: سرپرست نمایش خانگی گفت: ما از این به بعد در شبکه نمایش خانگی به هیچ عنوان به رامین عباسی زاده (تهیه کننده سریال احضار) اجازه ساختن کاری در این شبکه را نمی‌دهیم.