مجید مجیدی: تاریخ نفاق در سینمای ایران به احمدی نژاد می رسد/ فرهنگ و سینما از دست دولت روحانی رها شده

در ابتدای دهه 80 با آمدن محمود احمدی نژاد شیب تحولات و فضای سیاسی کشور بسیار تند می شود و فرهنگ و هنر تبدیل به یک عنصر درجه دوم و سوم می شود و کسانی وارد این عرصه می شوند که نه صلاحیت دارند و نه شناختی از این حوزه. – مجید مجیدی معتقد است که دولت روحانی درباره فرهنگ اشتباه فاحشی کرد اما عملکرد دولت احمدی نژاد فاجعه بود. در دوره روحانی، فرهنگ مساله اول نبود و عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه فرهنگ و سینما باعث شد …
منبع خبر: ساعت 24
دسته بندی خبر: سیاسی